MISJA

W świecie, który jest w ciągłym ruchu, gdzie ruch miejski jest coraz większy, gdzie każdy chciałby zaoszczędzić czas oraz gdzie środowisko naturalne stało się ważne jak nigdy dotąd, biura projektowe prześcigają się w wymyślaniu różnych rozwiązań na przyszłość.

Rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej odnawialne źródła energii to cel, jaki sobie stawia GCC.

Aby to osiągnąć planuje się zbudować zaplecze organizacyjne wzmacniające powiązania kooperacyjne między firmami pracującymi w sektorze pojazdów elektrycznych oraz odnawialnych źródeł energii. Istotą projektu jest zdobywanie i upowszechnianie wśród uczestników powiązania nowej wiedzy pozyskanej ze współpracy w testowaniu i wdrażaniu nowych technologii.