ELEKTROWNIE WIATROWE

W Polsce działa obecnie 58 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 58 MW, są to elektrownie podłączone do sieci, oprócz tego mamy na terenie naszego kraju elektrownie wiatrowe o mocy mniejszej niż 1MW, które nie wymagają koncesji a czasem nawet pozwolenia na budowę. Na przestrzeni ostatnich lat największy rozwój spośród źródeł odnawialnych zanotowała energetyka wiatrowa. Do 2000 roku przeciętny roczny wzrost mocy zainstalowanej sięgał 40 %, osiągając wówczas poziom 18,5 GW. Jest to wartość wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania na energię 8-9 milionów czteroosobowych gospodarstw domowych.

Elektrownie wiatrowe są najtańszym źródłem energii odnawialnej. Polska jest jednym z atrakcyjniejszych krajów w Europie do ich budowania. Za dziesięć lat moc elektrowni wiatrowych w Polsce może osiągnąć 13 GW – prognozuje w swoim najnowszym raporcie Instytut Energetyki Odnawialnej.

Większość tych mocy – 11 GW – będzie pochodziła z parków wiatrowych działających na lądzie, 1,5 GW z instalacji umieszczonych w Bałtyku, a około 600 MW z lokalnych siłowni wiatrowych. Opracowanie przygotowane na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej zakłada, że wiatr może dostarczyć w 2020 roku niemal 2/3 energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.Pierwsza część opracowania IEO prezentuje stan i kierunki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i jej kluczową rolę na rynku energii odnawialnej. W drugiej części badania przedstawiono scenariusz rozwoju energetyki wiatrowej do 2050 roku wraz z jego uszczegółowieniem w okresie do 2020 roku.