BIOMASA

Czym jest pelet?

Pelet jest wydajnym, ekologicznym i odnawialnym paliwem w postaci granulatu z trocin drzewnych, powszechnie używanym w Europie. Charakteryzuje je wysoka wartość energetyczna (19 500 kJ/kg), oraz niska zawartość popiołu (do 0,5%),który idealnie nadaje się jako nawóz na trawniki. Pelet jest najbardziej czystym paliwem na świecie, gdyż w wyniku fotosyntezy emisja dwutlenek węgla jest równa zero (CO2=0%).

 Substancją wiążącą w procesie granulacji, są tylko naturalne składniki zawarte w drewnie. Pelety maja kształt mocno sprasowanych wałków o śr. 6-8 mm i dł. ok. 2 cm.

Obecnie biomasa jest najbardziej popularnym i rozpowszechnionym odnawialnym źródłem ciepła. Wynika to z szerokich możliwości zastosowania systemów grzewczych na biomasę od budownictwa jednorodzinnego po energetykę zawodową. Ważnym czynnikiem jest także nieograniczony dostęp do biomasy w różnej postaci (pelet, zrębki, trociny, słoma) oraz możliwość obliczenia przewidywanych kosztów ogrzewania. Nie zależą one od czynników takich jak promienie słoneczne, temperatura gruntu lub powietrz, lecz od cen zakupu paliwa, które w przypadku biomasy, są stabilne. Jest to bardzo istotny i pomocny czynnik przy obliczaniu okresu zwrotu inwestycji, co ułatwia otrzymanie pomocowych środków finansowych. Kotłownie na biomasę stanowią znakomitą alternatywę dla kosztownych źródeł ciepła na gaz płynny ,olej opałowy i gaz ziemny. Przy modernizacji dotychczasowych kotłowni nie ma konieczności wymiany instalacji centralnego ogrzewania, oraz armatury kotłowni. Wymiana samego kotła oraz instalacja niezbędnej armatury pozwala na rozpoczęcie generowania oszczędności w każdym obiekcie. Kotłownie na biomasę stanowią główne źródło ciepła w obiektach, lecz mogą być wspomagane przez systemy kolektorów słonecznych, lub pompy ciepła.